LPSE Kabupaten Banyumas
Helpdesk LPSE Banyumas Telp. 0281 642765

ALAMAT: Jl. Masjid No. 8 Purwokerto


Website:LPSE Kabupaten Banyumas

ALAMAT: Sekretariat LPSE Kabupaten Banyumas
Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Banyumas
Jl. Kabupaten No 1 Purwokerto

email :   balapan@banyumaskab.go.id
              lpsekabbanyumas@gmail.com


0281-642679

Website: http://lpse.banyumaskab.go.id